top of page
logo 3.PNG

USŁUGI

  • Specjalistyczna pomoc terapeutyczna

  • Nowoczesne metody Diagnostyczne

  • Psychoterapia uzależnień z podwójną Diagnozą

  • Terapia rodzin

  • Krótkoterminowa terapia par

  • Interwencje kryzysowe w obszarze osobistym i rodzinnym

bottom of page