top of page
logo 3.PNG

MOJE OSIĄGNIĘCIA

1111.jpg

-Mgr. Pedagogiki
-Specjalista psychoterapii uzależnień i współuzależnień
-Certyfikat terapii Poznawczo-Behawioralnej w profilaktyce i terapii uzależnień
-Terapia osób z podwójną diagnozą w podejściu poznawczo-behawioralnym
-Tworzenie i realizowanie programów ograniczania picia w placówkach uzależnień
-Certyfikat "krótkoterminowa terapia par- zdrowie w uzależnieniu"
-Zaświadczenie ukończenia superwizji klinicznej oraz merytorycznej oceny umiejętności zawodowych i wiedzy w Ośrodku Pomocy Psychologicznej w Leśniczówce, Usługi psychologiczne w Boguszów- Gorce koło Czarnego Boru woj. dolnośląskie
-Staż kliniczny w Czarnym Borze woj. dolnośląskie

bottom of page